Organisasi

Personal PSIF Personal PSIF adalah orang-orang yang mendukung segala program dan kegiatan PSIF. Mereka adalah para peneliti dan para aktivis yang memiliki minat yang besar dalam studi-studi filsafat dan keislaman. Secara kelembagaan, PSIF dipimpin ol...

Detail
about

Organisasi

Personal PSIF

Personal PSIF adalah orang-orang yang mendukung segala program dan kegiatan PSIF. Mereka adalah para peneliti dan para aktivis yang memiliki minat yang besar dalam studi-studi filsafat dan keislaman.

Secara kelembagaan, PSIF dipimpin oleh Dr. Moh. Nurhakim, M.Ag. Mantan Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) UMM ini menamatkan studi doktoralnya di Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia. Sebelumnya, ia menamatkan Master di Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepakarannya bukan hanya di bidang studi-studi Islam, gerakan dan pemikiran Islam kontemporer, serta politik hukum Islam, tetapi juga sains sosial dan metodologi hukum Islam. Kini, ia menaruh kepedulian yang tinggi terhadap persoalan pembaruan metodologi ijtihad di Muhammadiyah.

Divisi kajian keislaman di pusat studi ini, dipimpin oleh Haeri Fadly, M.HI. (LL.M with specialism). Ia menamatkan Master of Laws di UMM, khususnya dalam bidang filsafat hukum Islam. Sebagai seorang peneliti PSIF, ia memiliki kecenderungan dalam studi-studi Islam (al-Qur’an wa ‘ulumuhu dan al-Hadits wa ‘ulumuha). Di samping menulis banyak sekali tulisan popular di pelbagai media massa, Putera Madura ini juga rajin mempublikasikan karya ilmiahnya dipelbagai jurnal akademik.

Sementara itu, divisi kajian filsafat dipimpin oleh Hasnan Bachtiar. Penulis prolifik ini menamatkan studinya di bidang filsafat hukum, khususnya mengenai para ahli hukum di dunia Islam sebelum abad ke dua Hijriyah. Ia hobi membaca buku-buku filsafat, khususnya yang beraliran postmodernisme Perancis. Ia dan para sahabatnya dalam komunitas studi filsafat, meluangkan waktunya untuk mengkaji konsep-konsep filsafat kontemporer, khususnya pelbagai buku dan kertas kerja yang ditulis oleh Alain Badiou dan Slavoj Zizek. Dalam bidang filsafat sosial, ia menaruh kesan yang begitu mendalam pada beberapa pemikir Nusantara, seperti Syed Hussein Alatas, Soedjatmoko, Yb. Mangunwijaya, Rm. Driyarkara, Mansour Fakih, Moeslim Abdurrahman dan Kuntowijoyo. Hasnan masih sangat rajin mempublikasikan pelbagai karyanya di pelbagai media massa dan jurnal akademik.

Alamat PSIF

Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Masjid A.R. Fachruddin Lantai 2

Universitas Muhammadiyah Malang Kampus III Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang,

Jawa Timur, Indonesia, 65144 Telp. (0341) 464318 Ext. 145 Fax. (0341) 460782

e-mail : psif@umm.ac.id/ psif.umm@gmail.com


 

 

 

Shared:

Organisasi